Spørgsmål 3

Hvad hedder denne figur?

http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/en/OpslagsvaerkerVirtuelle/MatLex/K/~/media/Images/GSO_Matematik/Kegle1.ashx